22.10.2019 TCS 7030 תוכנה לרכזות גילוי האש הכתובתיות

תוכנת TCS-7030 הינה תוכנה המיועדת לאפשר גישה נוחה ואינטראקטיבית למשתמשי המחשב לצורך תכנות רכזות גילוי וכיבוי האש מסדרות 3000 ו-7000. באמצעות התוכנה ניתן לתכנת בצורה ידידותית אביזרים, מטריצות וכיבויים. פונקציות נוספות בתוכנה הן 2 אשפי תכנות חדשים למערך תכנות פנל ניהול העשן וטלפון הכבאים. טלפייר תכננה 2 אשפי תכנות חדשים למבנה בו דרוש טלפון כבאים […]

12.8.2018 TCS-7312 תוכנת שליטה ובקרה

TCS-7312 הינה תוכנת שליטה ובקרה שפותחה בטלפייר אשר עונה על הצורך של תצוגה גרפית אינטראקטיבית עבור מערכות גילוי וכיבוי אש. התוכנה תומכת בכל רכזות טלפייר, הן רכזות כתוביות והן אזוריות. ישנן מספר תצורות מערכת לתוכנה, האחת STAND ALONE, כלומר מחשב בודד אחד אשר מקבל את כל האינדיקציות מכל רכזות גילוי האש הפזורות במתחם. התצורה השנייה, […]

מה ניתן עוד למצא באתר שלנו?