2.10.2018 ADR-7000

שליטה של עד 1,016 התקני מבוא ומוצא ברכזת בודדת או עד 32,512 התקנים ברשת ADR 7000 הינה מערכת אשר נותנת מענה לדרישות העדכניות של הבניינים המודרניים ודרישות הבטיחות העדכניות, לרבות ניהול עשן מובנה, גילוי אש, כיבוי אוטומטי, כריזה כתובתית, שליטה, בקרה ואינטגרציה עם מערכות הבניין האחרות. המערכת מבקרת ומפעילה התקני מבוא כתובתיים כגון גלאי עשן, […]

Saver-7000

2.10.2018 SAVER-7000

שליטה על מספר מקסימלי של 254 התקנים SAVER-7000 מבית טלפייר הינה רכזת כתובתית אנלוגית מתקדמת לגילוי וכיבוי אש אשר פותחה באמצעות טכנולוגיות מתקדמות ובאופן מודולרי אשר מאפשר גמישות תפעולית והתקנה קלה. המערכת עונה על הדרישות העדכניות של הבניינים המודרניים ודרישות הבטיחות העדכניות, לרבות גילוי אש, כבוי אוטומטי, ניהול עשן מובנה, כריזה כתובתית, שליט, בקרה ואינטגרציה […]

2.10.2018 GUARD-7

שליטה של עד 60 התקני מבוא ומוצא GUARD-7 הינה רכזת כתובתית אנלוגית מתקדמת לגילוי וכיבוי אש אשר פותחה באמצעות טכנולוגיות מתקדמות ובאופן מודולרי אשר מאפשר גמישות מירבית בהתקנה ובתיכנות. המערכת מיועדת להתקנה בפרויקטים קטנים, אשר נדרש בהם מענה מתקדם עם יכולות שליטה, בקרה ותיכנות מתקדמים והיא ונותנת מענה לדרישות העדכניות של הבניינים המודרניים ודרישות הבטיחות […]

2.10.2018 ADR-3000

ה- ADR-3000 הנה מערכת בקרה כתובתית לגילוי אש, גילוי גז וכיבוי אוטומטי. המערכת מבקרת ומפעילה התקני מבוא כתובתיים כגון: גלאי עשן, גלאי חום, גלאים משולבים, גלאי גז, לחצני אזעקת אש,ומפסקי זרימה. כמו כן מבקרת ומפעילה התקני התרעה כדוגמת: צופרים, נצנצים ומנורות סימון, מיכלי -כיבוי אוטומטיים, וחייגנים. המערכת נושאת תו תקן ישראלי ת.י. 1220 חלק 2, […]

1.10.2018 ADR-SAVER

המערכת החכמה לבניין החכם המערכת מבקרת ומפעילה התקני מבוא כתובתיים כגון: גלאי עשן, גלאי חום, גלאים משולבים, גלאי גז, לחצני אזעקת אש ומפסקי זרימה. כמו-כן מבקרת ומפעילה התקני התרעה כדוגמת: צופרים, נצנצים ומנורות סימון, מיכלי כיבוי אוטומטיים וחייגנים.

ADR

28.10.2017 סט מסגרות להתקנה שקועה של רכזת 7000-FRAME

סט מסגרות להתקנה שקועה של רכזת 7000-FRAME  

מה ניתן עוד למצא באתר שלנו?