TPB-10G

8.9.2020 לחצן לפתיחת דלתות בעת אירוע אש

TPB-10G לחצן ידני שמיועד לנטרל פיקוד לדלתות מבוקרות בזמן אירוע אש/חירום

לחצן TPB-800ASR

8.9.2020 לחצן להפעלת התראת אש

TPB-800ASR הלחצן האדום משמש להפעלת אזעקת אש ידנית. המעגל האלקטרוני כולל יחידת אזעקה וממשק כתובתי המותקן בתוך הלחצן. הלחצן כולל נורית LED המותקנת בחזית. הנורית מהבהבת בפנייה אל הלחצן, ודולקת קבוע בעת אזעקה. הלחצן מתחבר למעגל SLC ככל התקן אנלוגי אחר.

לחצן TPB-800ASY

12.8.2018 לחצן להפעלת כיבוי אש

TPB-800ASY לחצן זה מיועד להפעלה ידנית של מיכלי הכיבוי במבנה. במקומות ציבוריים בהם יש חשש להפעלה בשוגג, יש להתקין מגן מתאים אשר יתריע בפני הלוחץ.

מה ניתן עוד למצא באתר שלנו?