לחצן TPB-800ASY

19.10.2020 TPB-10Y- לחצן ניפוץ אזורי להפעלת כיבוי

TPB-10Y לחצן זה מיועד להפעלה ידנית של מיכלי הכיבוי במבנה. במקומות ציבוריים בהם יש חשש להפעלה בשוגג, יש להתקין מגן מתאים אשר יתריע בפני הלוחץ.

לחצן TPB-800ASR

19.10.2020 TPB-10R- לחצן ניפוץ אזורי להתרעת אש

TPB-10R הלחצן האדום משמש להפעלת אזעקת אש ידנית. המעגל האלקטרוני כולל יחידת אזעקה וממשק כתובתי המותקן בתוך הלחצן. הלחצן כולל נורית LED המותקנת בחזית. הנורית מהבהבת בפנייה אל הלחצן, ודולקת קבוע בעת אזעקה.

TPB-10G

8.9.2020 TPB-10G- לחצן אזורי לפתיחת דלתות בעת אירוע אש

TPB-10G לחצן ידני שמיועד לנטרל פיקוד לדלתות מבוקרות בזמן אירוע אש/חירום

לחצן TPB-800ASR

8.9.2020 TPB-800ASR- לחצן ניפוץ כתובתי להתרעת אש

TPB-800ASR הלחצן האדום משמש להפעלת אזעקת אש ידנית. המעגל האלקטרוני כולל יחידת אזעקה וממשק כתובתי המותקן בתוך הלחצן. הלחצן כולל נורית LED המותקנת בחזית. הנורית מהבהבת בפנייה אל הלחצן, ודולקת קבוע בעת אזעקה. הלחצן מתחבר למעגל SLC ככל התקן אנלוגי אחר.

לחצן TPB-800ASY

12.8.2018 TPB-800ASY- לחצן ניפוץ כתובתי להפעלת כיבוי אש

TPB-800ASY לחצן זה מיועד להפעלה ידנית של מיכלי הכיבוי במבנה. במקומות ציבוריים בהם יש חשש להפעלה בשוגג, יש להתקין מגן מתאים אשר יתריע בפני הלוחץ.

מה ניתן עוד למצא באתר שלנו?