TLS

13.9.2020 TLS-W- רמקול קיר 4 אינץ' (כולל קבל)

TLS-W הינו רמקול לקיר "4 (עם קבל מובנה) להתקנה פנימית אשר מתאים לקווי רמקולים הפועלים במתחים שלVL25 או VL70 או VL100. הרמקול מתחבר לכל מערכות הכריזה הרגילות והן לכתובתיות ומתאים למערכות עם בקרת קווי רמקולים מכל הסוגים (DC/AC). הרמקול מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי. הרמקול מתאים להתקנה בממק"ים, חדרי מדרגות וכו'.

TLS-C

13.9.2020 TLS-C- רמקול תקרה 5 אינץ'

TLS-C הינו רמקול לתקרה "5 (עם קבל מובנה) להתקנה פנימית אשר מתאים לקווי רמקולים הפועלים במתחים שלVL25 או VL70 או VL100. הרמקול מתחבר לכל מערכות הכריזה הרגילות והן לכתובתיות ומתאים למערכות עם בקרת קווי רמקולים מכל הסוגים (DC/AC). הרמקול מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי. הרמקול מתאים להתקנה בממק"ים, חדרי מדרגות וכו'.

TLS-T1006

13.9.2020 TLS-T1006- פרוז'קטור לבן 6 אינץ'

TLS-T1006 הינו רמקול פרוז'קטור לבן להתקנה על הקיר או התקרה "6. מיועד להתקנה פנימית והינו מתאים לקווי רמקולים הפועלים במתחים של VL70 או VL100. הרמקול מתחבר לכל מערכות הכריזה הרגילות והן לכתובתיות ומתאים למערכות עם בקרת קווי רמקולים מכל הסוגים (DC/AC).

TLS-T1005

13.9.2020 TLS-T1005- רמקול קיר 3 אינץ'

1005 TLS-T הינו רמקול לקיר "3 (שקוע) להתקנה פנימית אשר מתאים לקווי רמקולים הפועלים במתחים של VL70 או VL100. הרמקול מתחבר לכל מערכות הכריזה הרגילות והן לכתובתיות ומתאים למערכות עם בקרת קווי רמקולים מכל הסוגים (DC/AC). הרמקול מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי. הרמקול מתאים להתקנה בממק"ים, חדרי מדרגות וכו'.

TLS-T1004

13.9.2020 TLS-T1004- רמקול תקרה 3 אינץ'

1004 TLS-T הינו רמקול תקרתי "3 (שקוע) להתקנה פנימית אשר מתאים לקווי רמקולים הפועלים במתחים של VL70 או VL100. הרמקול מתחבר לכל מערכות הכריזה הרגילות והן לכתובתיות ומתאים למערכות עם בקרת קווי רמקולים מכל הסוגים (DC/AC). הרמקול מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי. הרמקול מתאים להתקנה במשרדים ומגורים ובכל מבנה אחר.

TLS-C

13.9.2020 TLS-T1003- רמקול תקרה 6 אינץ'

TLS-T1003 הינו רמקול תקרתי "6 (שקוע) להתקנה פנימית אשר מתאים לקווי רמקולים הפועלים במתחים של VL70 או VL100. הרמקול מתחבר לכל מערכות הכריזה הרגילות והן לכתובתיות ומתאים למערכות עם בקרת קווי רמקולים מכל הסוגים (DC/AC). הרמקול מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי. הרמקול הינו בעל פרופיל נמוך ומתאים להתקנה במשרדים ומגורים ובכל מבנה אחר.

TLS-T10001

13.9.2020 TLS-T10001- רמקול שופר W5-40

1TLS-T100 הינו רמקול שופר להתקנה פנימית וחיצונית בעל דרגת אטימות 66IP אשר מתאים לקווי רמקולים הפועלים במתחים של VL70 או VL100. הרמקול מתחבר לכל מערכות הכריזה הרגילות והן לכתובתיות ומתאים למערכות עם בקרת קווי רמקולים מכל הסוגים (DC/AC). הרמקול מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי. הרמקול מתאים להתקנה בחניונים, גגות ושטחים פתוחים.

TLS-T1000

13.9.2020 TLS-T1000- רמקול קיר חצי ירח 5 אינץ'

TLS-T1000 הינו רמקול חצי ירח להתקנה על הקיר אשר מתאים לקווי רמקולים הפועלים במתחים של VL70 או VL100. הרמקול מתחבר לכל מערכות הכריזה הרגילות והן לכתובתיות ומתאים למערכות עם בקרת קווי רמקולים מכל הסוגים (DC/AC). הרמקול מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי. הרמקול מתאים להתקנה בחדרי מדרגות ובמגוון מבנים נוספים.

TPB-AKSA

10.9.2020 מפסק נטרול למניעת הפעלת כיבוי TPB-AKSA

-המפסק מותאם לרכזות הכתובתיות והאזוריות -עומד בדרישות תקן 1597, NFPA-2001 -מאושר מכון התקנים הישראלי -הפעלת נטרול באמצעות מפתח -הפעלת הנטרול דרך המפסק תגרום להופעת אירוע פיקוח ברכזת -יש להתקינו ליד מיכלי הכיבוי בגז -פעולת RESET לא תבטל פעולת הניתוק דרך המפסק

TFS-4460
Tfs-4484

9.9.2020 צופר נצנץ חיצוני מוגן מים TFS-4484W

✓ עוצמת שמע גבוהה עם שתי דרגות עוצמה. ✓ מאפשר הפעלה משותפת של צופר-נצנץ (אין אפשרות להפעלה נפרדת של אחד מהשניים). ✓ זוג הדקים נפרד להזנה והמשך קו, ולבחירת סוג הטון המושמע. ✓ מוגן מפני אבק ומים בהתקנה חיצונית IP65. ✓ מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי, וכן לפי תקינה אירופאית

TFS-GEC3W

9.9.2020 צופר נצנץ לעוצמה מתכווננת UL TFS-GEC3W

צופר נצנץ משולב המשמש להתרעה במערכת גילוי אש, גילוי גז ומערכות ביטחון אחרות. הצופר נועד להתקנה פנימית או חיצונית באמצעות אביזר נוסף וניתן להפעלה בעוצמות אור, סוגי צלילים ועוצמת צליל.

TFS-324
TFS-214S

9.9.2020 TFS-214S צופר נצנץ פנימי

לטלפייר מגוון רחב של צופרים חלקם משולבי נצנץ בעל פיקודים נפרדים לצופר ולנצנץ. הצופרים נבדקו וקיבלו אישור התאמה לתקינה הישראלית. בין הדגמים המובילים ניתן למצוא בין היתר, את: צופר הנצנץ מדגמי TFS-214/214S משמש כצופר/נצנץ לאזעקה במערכת גילוי אש, גילוי גז ומערכות ביטחון אחרות. הצופר נועד להתקנה פנימית וניתן להפעלה באופני עבודה/סוגי צלילים על פי הטבלה […]

TFS-314

9.9.2020 TFS-314 צופר נצנץ פנימי

צופר הנצנץ מדגם 314-TFS משמש כצופר/נצנץ הינו צופר אזעקה משולב עם נצנץ בעל פיקודים נפרדים לצופר ולנצנץ המשמש לאזעקה במערכת גילוי אש, גילוי גז ומערכות ביטחון אחרות. הצופר נועד להתקנה פנימית – עוצמת הצופר מותאמת הן להתקנה באזור מגורים, והן לאזור שאינו מגורים. הצופר פועל במתח עבודה 24 וולט זרם ישר. עצמת הצליל ניתנת לבחירה […]

TFS-4406
TIP224A

9.9.2020 TIP-224A צופר אזעקה פנימי כתובתי

הצופר נועד להתקנה פנימית ומשלב צופר התרעת אש, נורית סימון בעלת עוצמת אור גבוהה אשר דולקת במקביל לצופר ומעגל מוצא כתובתי. הצופר מתחבר אל בסיס גלאים סטנדרטי מדגם 110-TFB. התקנת היחידה פשוטה וקלה ומביאה לחסכון בעבודה ובמקום, בהעדר הצורך בהתקנת כרטיסי מוצא בנוסף לצופר.

TFB-180SBA

9.9.2020 TFB-180SA צופר

לטלפייר מגוון רחב של צופרים חלקם משולבי נצנץ בעל פיקודים נפרדים לצופר ולנצנץ. ה-180SA-TFB וה-180BSA-TFB הם תקנים הכוללים בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר כתובתי או בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר נצנץ כתובתי. קיימים שני דגמים: 180SA-TFB – בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר כתובתי 180BSA-TFB – בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר נצנץ כתובתי הבסיסים תואמים את […]

TFB-180SA

9.9.2020 TFB-180SBA צופר נצנץ

ה-180SA-TFB וה-180BSA-TFB הם תקנים הכוללים בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר כתובתי או בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר נצנץ כתובתי. קיימים שני דגמים: 180SA-TFB – בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר כתובתי 180BSA-TFB – בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר נצנץ כתובתי הבסיסים תואמים את סדרת הגלאים הכתובתיים מתוצרת טלפייר TFO-480A ,TFH-280A ,TPH-482A פעולת השתק צופרים ברכזת תפסיק […]

TPB-10G

8.9.2020 לחצן לפתיחת דלתות בעת אירוע אש

TPB-10G לחצן ידני שמיועד לנטרל פיקוד לדלתות מבוקרות בזמן אירוע אש/חירום

לחצן TPB-800ASR

8.9.2020 לחצן להפעלת התראת אש

TPB-800ASR הלחצן האדום משמש להפעלת אזעקת אש ידנית. המעגל האלקטרוני כולל יחידת אזעקה וממשק כתובתי המותקן בתוך הלחצן. הלחצן כולל נורית LED המותקנת בחזית. הנורית מהבהבת בפנייה אל הלחצן, ודולקת קבוע בעת אזעקה. הלחצן מתחבר למעגל SLC ככל התקן אנלוגי אחר.

מגן כנגד משחיתנות

18.8.2020 FLAP-AVS

עומד בדרישות תקן 1597, 2001- NFPA מאושר מכון התקנים הישראלי מגן פלסטי בעל הגנה מכנית בעת פתיחה, יתריע מקומית באמצעות זמזום מיועד לבתי ספר, פנימיות וישיבות התקנה קלה

30.6.2020 חייגן TDM-500I (דגם ישן)

החייגן מיועד לעבוד עם כל סוגי הרכזות, כתובתיות ואזוריות כאחד החייגן תומך ועומד בכל הדרישות בהוראות מכ"ר 550, ומאפשר חיבור ותפעול למתקנים בדרגת סיכון 1 או 2. לחייגן מגוון תכונות המקלות על המתקין ומאפשרות תכנות מספרי טלפון והקלטת הודעות על גבי המעגל ללא כלים נוספים. הכנסת ועריכת נתונים בצורה קלה ומהירה        

29.10.2019 חייגן TDM-500IN

היחיד בארץ עם אישור מכון התקנים ומשרד התקשורת ! החייגן מיועד לעבוד עם כל סוגי הרכזות, כתובתיות ואזוריות כאחד החייגן תומך ועומד בכל הדרישות בהוראות מכ"ר 550, ומאפשר חיבור ותפעול למתקנים בדרגת סיכון 1 או 2. לחייגן מגוון תכונות המקלות על המתקין ומאפשרות תכנות מספרי טלפון והקלטת הודעות על גבי המעגל ללא כלים נוספים. הגדרת […]

12.8.2018 מגנט לדלת

לטלפייר מגוון דגמים של מגנטים אוחזי דלת אש המיועדים להתקנה על גבי הקיר או על פני הרצפה ואשר מתאימים לסוגים שונים של דלתות חירום. המגנט לדלת מתחבר ע"י זוג גידים מכרטיס כתובתי 741-ADR אשר בזמן אירוע אש נפתח מגע יבש ובכך מנטרל את המגנוט של הדלת כדי שהדלת תוכל להיסגר וליצור הפרדת אש בין השטח […]

12.8.2018 נורות סימון

נורות הסימון TFL-1N ו-TFL-1AN מתוצרת טלפייר מאפשרות אינדיקציה משנית לגלאי עשן כאשר התקנת הגלאים מבוצעת במקומות נסתרים מהעין כגון בחדרים סגורים או מעל תקרות אקוסטיות. מנורת הסימון מופעלת ישירות מהגלאי ללא צורך במקורות מתח חיצוניים. נורות סימון מדגמי TFL-1N ו-TFL-1AN ניתנות לחיבור לגלאי בודד או לקבוצת גלאים. כאשר הן מופעלות מהבהבות הנורות את שני הלדים […]

12.8.2018 לוח משנה – RM 7000

לוח המשנה מדגם RM-7000 מאפשר תצוגת מצבי מערכת, (תקין, אזעקות ותקלות) וביצוע השתקת צופרים והשב על ידי אנשים מורשים ובעלי קוד גישה. כמו כן ניתן לבצע בקרה ופיקוח של רכזות מדגמי ADR-7000, SAVER-7000, ו-GUARD-7 ממקומות מרוחקים ומעמדות מפתח כגון חדר קצין הביטחון, חדר מנהל האחזקה, וכו'. הלוח כולל תצוגת  LCD גרפי, לוח מקשים, וזמזם פנימי.  […]

לחצן TPB-800ASY

12.8.2018 לחצן להפעלת כיבוי אש

TPB-800ASY לחצן זה מיועד להפעלה ידנית של מיכלי הכיבוי במבנה. במקומות ציבוריים בהם יש חשש להפעלה בשוגג, יש להתקין מגן מתאים אשר יתריע בפני הלוחץ.

12.8.2018 חייגן סלולרי TDM-500ICN

החייגן היחיד מסוגו המאושר על ידי מכון התקנים ומשרד התקשורת! חייגן המאפשר עבודה בשלושה אופני עבודה : קווי, סלולרי ומשולב תמיכה מובנית במתקנים בעלי רמת סיכון 1 ורמת סיכון 2 תואם לכלל מערכות המתח הנמוך לרבות גילוי אש, אזעקה, ביטחון ובקרה נותן מענה במקרה של העדר תשתית קו טלפון יתירות גבוהה למתקנים קריטיים תוכנת החייגן […]

מה ניתן עוד למצא באתר שלנו?