24.2.2021 BCF-10033 (EVS-6400) 250W

• מגבר הספק 250W באיכות גבוהה עם מוצא של 100V • כוללת אפשרות ל-6 הודעות חירום מוקלטות מראש בעברית, אזעקה ופינוי לרבות צלילי אזעקה תקניים (צבע אדום, רעידת אדמה או טרו וכו'). • קיימת אפשרות להודעת פינוי כללית אוטומטית או סלקטיבית, לפי אזורים. • אופציה לכריזת הודעת חירום ב LIVE באמצעות מנהל האירוע, תוך שימוש […]

10.2.2021 BCF-10035 (EVS-1300) 40W

• מגבר הספק 40W באיכות גבוהה עם מוצא של 100V • כוללת אפשרות לשתי הודעות חירום מוקלטות מראש בעברית, אזעקה ופינוי לרבות צלילי אזעקה תקניים (צבע אדום, רעידת אדמה או טרו וכו'). • קיימת אפשרות להודעת פינוי כללית אוטומטית או סלקטיבית, לפי אזורים. • אופציה לכריזת הודעת חירום ב LIVE באמצעות מנהל האירוע, תוך שימוש […]

10.2.2020 מגבר עזר
TFVB-80

יחידת ה-TFVB-80 הינה מגבר עזר (בוסטר – מגבר הספק) המאפשר את הגדלת ההספק למערכות כריזת החרום מבית טלפייר. המגבר מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ותואם לדרישות UL 864 ו-NFPA 72. המגבר ניתן לחיבור בקלות לדגמי מערכות הכריזה TFVX ו-TFVE-300. הגדלת הספק מערכת הכריזה ללא הגבלה- ניתן לשרשור(לרבות בהתקנות קיימות). מבנה אופטימלי במקום המאפשר פיזור מגברים […]

7.11.2019 FIRE PASS- מערכת למניעת דליקות

מוצר בלעדי מבית טלפייר ! המערכת פועלת בצורה של הפחתה קבועה של תכולת החמצן באוויר החלל המוגן על מנת למנוע התרחשות של שריפה או התפשטותה. המערכת יונקת אוויר מתוך החלל המוגן ומחזירה אותו בצורה של אוויר היפוקסי (מופחת חמצן) היוצר בחלל המוגן סביבה שאינה מאפשרת התפתחות אש. המערכת מורידה את רמת החמצן בחלל המוגן לרמה […]

9.9.2018 TFVE-300 חברת PROEL

מערכת הכריזה TFVE-300 של טלפייר הינה מערכת כריזה משולבת ומודולארית בהספק של W300 הכוללת הודעות חירום בעברית, צלילי התרעה תקניים ואפשרות לשלב גם מוזיקת רקע ושעון צלצולים. ה- TFVE-300 הינה מערכת מונוליטית משולבת, המובנית במארז יחיד ומכילה יחידות של מערכת כריזה קולית, ספק כוח וסוללות גיבוי. המערכת מסוגלת להשמיע הודעות אזעקה ופינוי מוקלטות השמורות בכרטיס […]

12.8.2018 TFVX חברת EVAX

TFVX הינה סדרת מערכות כריזת חירום ופינוי המשולבות במערכות גילוי האש מתוצרת טלפייר.  המערכות מאפשרות כריזת חירום כללית או כריזת חירום סלקטיבית, לפי אזורים אשר מתבצעת אוטומטית בעת אזעקת אש או ע"י מנהל אירוע האש באמצעות מיקרופונים הנמצאים על גבי המערכת או המחוברים באופן מרוחק. מערכות ה- TFVX הינן מערכות All in one הכוללות את […]

12.8.2018 טלפון כבאים – TFP 7000

ה- TFP-7000 הינה מערכת איתות ותקשורת דו כיוונית המיועדת לכבאים וכוחות חרום המשולבת במערכות גילוי האש. המערכת מוזנת ומבוקרת ע"י הרכזות הכתובתיות מתוצרת טלפייר. מערכת טלפון הכבאים הינה מערכת מודולארית המאפשרת בקרה של עד מאות נקודות טלפון ובכך מתאימה למבנים גדולים ומורכבים. בנוסף, לכל נקודת שקע ישנה כתובת עצמאית משלה ובקרה תמידית על הקווים מפני […]

12.8.2018 TSC-7000

המערכת מאפשרת ללוחמי האש התמצאות מקסימלית בעזרת תצוגת מפה סינופטית משולבת לדים שניתנת להתאמה ביחס לכל פרויקט מערכת ניהול העשן הינה אמצעי חשוב לבטיחות ומיגון מבנים בכלל ובנייני מגורים בפרט מפני סכנת השריפות לחצו כאן לצפיה בסרטוני הדרכה

מה ניתן עוד למצא באתר שלנו?