TLS

13.9.2020 TLS-W- רמקול קיר 4 אינץ' (כולל קבל)

TLS-W הינו רמקול לקיר "4 (עם קבל מובנה) להתקנה פנימית אשר מתאים לקווי רמקולים הפועלים במתחים שלVL25 או VL70 או VL100. הרמקול מתחבר לכל מערכות הכריזה הרגילות והן לכתובתיות ומתאים למערכות עם בקרת קווי רמקולים מכל הסוגים (DC/AC). הרמקול מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי. הרמקול מתאים להתקנה בממק"ים, חדרי מדרגות וכו'.

TLS-C

13.9.2020 TLS-C- רמקול תקרה 5 אינץ'

TLS-C הינו רמקול לתקרה "5 (עם קבל מובנה) להתקנה פנימית אשר מתאים לקווי רמקולים הפועלים במתחים שלVL25 או VL70 או VL100. הרמקול מתחבר לכל מערכות הכריזה הרגילות והן לכתובתיות ומתאים למערכות עם בקרת קווי רמקולים מכל הסוגים (DC/AC). הרמקול מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי. הרמקול מתאים להתקנה בממק"ים, חדרי מדרגות וכו'.

TLS-T1006

13.9.2020 TLS-T1006- פרוז'קטור לבן 6 אינץ'

TLS-T1006 הינו רמקול פרוז'קטור לבן להתקנה על הקיר או התקרה "6. מיועד להתקנה פנימית והינו מתאים לקווי רמקולים הפועלים במתחים של VL70 או VL100. הרמקול מתחבר לכל מערכות הכריזה הרגילות והן לכתובתיות ומתאים למערכות עם בקרת קווי רמקולים מכל הסוגים (DC/AC).

TLS-T1005

13.9.2020 TLS-T1005- רמקול קיר 3 אינץ'

1005 TLS-T הינו רמקול לקיר "3 (שקוע) להתקנה פנימית אשר מתאים לקווי רמקולים הפועלים במתחים של VL70 או VL100. הרמקול מתחבר לכל מערכות הכריזה הרגילות והן לכתובתיות ומתאים למערכות עם בקרת קווי רמקולים מכל הסוגים (DC/AC). הרמקול מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי. הרמקול מתאים להתקנה בממק"ים, חדרי מדרגות וכו'.

TLS-T1004

13.9.2020 TLS-T1004- רמקול תקרה 3 אינץ'

1004 TLS-T הינו רמקול תקרתי "3 (שקוע) להתקנה פנימית אשר מתאים לקווי רמקולים הפועלים במתחים של VL70 או VL100. הרמקול מתחבר לכל מערכות הכריזה הרגילות והן לכתובתיות ומתאים למערכות עם בקרת קווי רמקולים מכל הסוגים (DC/AC). הרמקול מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי. הרמקול מתאים להתקנה במשרדים ומגורים ובכל מבנה אחר.

TLS-C

13.9.2020 TLS-T1003- רמקול תקרה 6 אינץ'

TLS-T1003 הינו רמקול תקרתי "6 (שקוע) להתקנה פנימית אשר מתאים לקווי רמקולים הפועלים במתחים של VL70 או VL100. הרמקול מתחבר לכל מערכות הכריזה הרגילות והן לכתובתיות ומתאים למערכות עם בקרת קווי רמקולים מכל הסוגים (DC/AC). הרמקול מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי. הרמקול הינו בעל פרופיל נמוך ומתאים להתקנה במשרדים ומגורים ובכל מבנה אחר.

TLS-T10001

13.9.2020 TLS-T10001- רמקול שופר W5-40

1TLS-T100 הינו רמקול שופר להתקנה פנימית וחיצונית בעל דרגת אטימות 66IP אשר מתאים לקווי רמקולים הפועלים במתחים של VL70 או VL100. הרמקול מתחבר לכל מערכות הכריזה הרגילות והן לכתובתיות ומתאים למערכות עם בקרת קווי רמקולים מכל הסוגים (DC/AC). הרמקול מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי. הרמקול מתאים להתקנה בחניונים, גגות ושטחים פתוחים.

TLS-T1000

13.9.2020 TLS-T1000- רמקול קיר חצי ירח 5 אינץ'

TLS-T1000 הינו רמקול חצי ירח להתקנה על הקיר אשר מתאים לקווי רמקולים הפועלים במתחים של VL70 או VL100. הרמקול מתחבר לכל מערכות הכריזה הרגילות והן לכתובתיות ומתאים למערכות עם בקרת קווי רמקולים מכל הסוגים (DC/AC). הרמקול מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי. הרמקול מתאים להתקנה בחדרי מדרגות ובמגוון מבנים נוספים.

TPB-AKSA

10.9.2020 מפסק נטרול למניעת הפעלת כיבוי TPB-AKSA

-המפסק מותאם לרכזות הכתובתיות והאזוריות -עומד בדרישות תקן 1597, NFPA-2001 -מאושר מכון התקנים הישראלי -הפעלת נטרול באמצעות מפתח -הפעלת הנטרול דרך המפסק תגרום להופעת אירוע פיקוח ברכזת -יש להתקינו ליד מיכלי הכיבוי בגז -פעולת RESET לא תבטל פעולת הניתוק דרך המפסק

TFS-4460
Tfs-4484

9.9.2020 צופר נצנץ חיצוני מוגן מים TFS-4484W

✓ עוצמת שמע גבוהה עם שתי דרגות עוצמה. ✓ מאפשר הפעלה משותפת של צופר-נצנץ (אין אפשרות להפעלה נפרדת של אחד מהשניים). ✓ זוג הדקים נפרד להזנה והמשך קו, ולבחירת סוג הטון המושמע. ✓ מוגן מפני אבק ומים בהתקנה חיצונית IP65. ✓ מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי, וכן לפי תקינה אירופאית

TFS-GEC3W

9.9.2020 צופר נצנץ לעוצמה מתכווננת UL TFS-GEC3W

צופר נצנץ משולב המשמש להתרעה במערכת גילוי אש, גילוי גז ומערכות ביטחון אחרות. הצופר נועד להתקנה פנימית או חיצונית באמצעות אביזר נוסף וניתן להפעלה בעוצמות אור, סוגי צלילים ועוצמת צליל.

TFS-324
TFS-214S

9.9.2020 TFS-214S צופר נצנץ פנימי

לטלפייר מגוון רחב של צופרים חלקם משולבי נצנץ בעל פיקודים נפרדים לצופר ולנצנץ. הצופרים נבדקו וקיבלו אישור התאמה לתקינה הישראלית. בין הדגמים המובילים ניתן למצוא בין היתר, את: צופר הנצנץ מדגמי TFS-214/214S משמש כצופר/נצנץ לאזעקה במערכת גילוי אש, גילוי גז ומערכות ביטחון אחרות. הצופר נועד להתקנה פנימית וניתן להפעלה באופני עבודה/סוגי צלילים על פי הטבלה […]

TFS-314

9.9.2020 TFS-314 צופר נצנץ פנימי

צופר הנצנץ מדגם 314-TFS משמש כצופר/נצנץ הינו צופר אזעקה משולב עם נצנץ בעל פיקודים נפרדים לצופר ולנצנץ המשמש לאזעקה במערכת גילוי אש, גילוי גז ומערכות ביטחון אחרות. הצופר נועד להתקנה פנימית – עוצמת הצופר מותאמת הן להתקנה באזור מגורים, והן לאזור שאינו מגורים. הצופר פועל במתח עבודה 24 וולט זרם ישר. עצמת הצליל ניתנת לבחירה […]

TFS-4406
TIP224A

9.9.2020 TIP-224A צופר אזעקה פנימי כתובתי

הצופר נועד להתקנה פנימית ומשלב צופר התרעת אש, נורית סימון בעלת עוצמת אור גבוהה אשר דולקת במקביל לצופר ומעגל מוצא כתובתי. הצופר מתחבר אל בסיס גלאים סטנדרטי מדגם 110-TFB. התקנת היחידה פשוטה וקלה ומביאה לחסכון בעבודה ובמקום, בהעדר הצורך בהתקנת כרטיסי מוצא בנוסף לצופר.

TFB-180SBA

9.9.2020 TFB-180SA צופר

לטלפייר מגוון רחב של צופרים חלקם משולבי נצנץ בעל פיקודים נפרדים לצופר ולנצנץ. ה-180SA-TFB וה-180BSA-TFB הם תקנים הכוללים בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר כתובתי או בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר נצנץ כתובתי. קיימים שני דגמים: 180SA-TFB – בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר כתובתי 180BSA-TFB – בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר נצנץ כתובתי הבסיסים תואמים את […]

TFB-180SA

9.9.2020 TFB-180SBA צופר נצנץ

ה-180SA-TFB וה-180BSA-TFB הם תקנים הכוללים בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר כתובתי או בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר נצנץ כתובתי. קיימים שני דגמים: 180SA-TFB – בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר כתובתי 180BSA-TFB – בסיס לגלאי כתובתי משולב בצופר נצנץ כתובתי הבסיסים תואמים את סדרת הגלאים הכתובתיים מתוצרת טלפייר TFO-480A ,TFH-280A ,TPH-482A פעולת השתק צופרים ברכזת תפסיק […]

TPB-10G

8.9.2020 לחצן לפתיחת דלתות בעת אירוע אש

TPB-10G לחצן ידני שמיועד לנטרל פיקוד לדלתות מבוקרות בזמן אירוע אש/חירום

לחצן TPB-800ASR

8.9.2020 לחצן להפעלת התראת אש

TPB-800ASR הלחצן האדום משמש להפעלת אזעקת אש ידנית. המעגל האלקטרוני כולל יחידת אזעקה וממשק כתובתי המותקן בתוך הלחצן. הלחצן כולל נורית LED המותקנת בחזית. הנורית מהבהבת בפנייה אל הלחצן, ודולקת קבוע בעת אזעקה. הלחצן מתחבר למעגל SLC ככל התקן אנלוגי אחר.

מגן כנגד משחיתנות

18.8.2020 FLAP-AVS

עומד בדרישות תקן 1597, 2001- NFPA מאושר מכון התקנים הישראלי מגן פלסטי בעל הגנה מכנית בעת פתיחה, יתריע מקומית באמצעות זמזום מיועד לבתי ספר, פנימיות וישיבות התקנה קלה

30.6.2020 חייגן TDM-500I (דגם ישן)

החייגן מיועד לעבוד עם כל סוגי הרכזות, כתובתיות ואזוריות כאחד החייגן תומך ועומד בכל הדרישות בהוראות מכ"ר 550, ומאפשר חיבור ותפעול למתקנים בדרגת סיכון 1 או 2. לחייגן מגוון תכונות המקלות על המתקין ומאפשרות תכנות מספרי טלפון והקלטת הודעות על גבי המעגל ללא כלים נוספים. הכנסת ועריכת נתונים בצורה קלה ומהירה        

1.3.2020 TLD-08 + TLD-E16

מעגל 16 מוצאים  OCמבודדים גלוונית מורכב על גבי יחידת הבסיס מופעל בהמשך למרחב הכתובות של יחידת הבסיס : 8 + 16 מאפשר מגוון תצורות עבודה נוריות LED  לאינדיקציית הפעלה

1.3.2020 TLD-08 + TSM-E16

מעגל 16 מבואות מפסקים מבודדים גלוונית מורכב על גבי יחידת הבסיס מופעל בהמשך למרחב הכתובות של יחידת הבסיס : 8 + 16 מאפשר מגוון תצורות עבודה נוריות LED  לאינדיקציית הפעלה

1.3.2020 TLD-08 + TLD-R8

מעגל 8 ממסרים מבודדים גלוונית מורכב על גבי יחידת הבסיס מופעל ממרחב הכתובות של יחידת הבסיס – 8 הכתובות הראשונות, במקביל ל8 מוצאי ה- OC נוריות LED  לאינדיקציית הפעלה

1.3.2020 TLD-08 מכלול מבואת/מוצאים כתובתי

מכלול מבואות/מוצאים רב תכליתי מעגל SLC  מופרד גלוונית מהמבוא/מוצא כולל 8 מוצאי OC  במעגל הבסיס מאפשר הרחבות למעגלי מבוא/ מוצא וממסרים. מרחב הכתובות נקבע ע"י תכנות נוריות LED  לאינדיקציית הפעלה

1.3.2020 LI-3000E מנתקי קו

מנתק קו ללא כתובת מבודד ברמת ההתקן- גלאי או אביזר מותקן בבסיס גלאי מוגבה מאפשר שרידות והמשך עבודה של כלל התקני הלולאה, גם במצב של קצר

1.3.2020 LI-3000 מנתקי קו

מנתק קו כתובתי מאפשר עבודה ב-Class A או B מבצע נטרול אוטומטי של קטעי לולאה מקוצרים

1.3.2020 ADR-742 מכלול מיתוג לרמקולים

מכלול מיתוג AC/DC כתובתי מופעל מלולאת הגלאים (SLC) בלבד אינו דורש אספקת 24Vdc כתובות אחת משמש למיתוג רמקולים

1.3.2020 ADR-741 מכלול ממסר כתובתי

מכלול ממסר כתובתי מופעל מלולאת הגלאים (SLC) בלבד אינו דורש אספקת 24Vdc כתובות אחת משמש להשבתת מעליות, הפסקת ארון חשמל, הפעלת מפוחים, או סגירת דלתות אש

1.3.2020 ADR-723 מכלול משולב כתובתי

מכלול מבוא/מוצה תלת ערוצי למערכות כתובתיות מבוא למד לחץ שני מוצאים להפעלות קו התקשורת מבודד גלוונית מאספקת 24Vdc לשטח 1, 2, או 3 כתובות – ניתן להגדיר באמצעות מגשרים (ג'מפרים)

1.3.2020 ADR-705 מכלול מבוא

מכלול מבוא מפסק מבוא אחד/שניים – לחיבור מפסק לחץ (פרסוסטאט); מפסק זרימה; או בקרת שסתום למתזים כתובת אחת או שתיים ניתן להגדיר תכונות עבודה באמצעות מגשרים (ג'מפרים)

1.3.2020 ADR-718 מכלול מבוא אזורי

מכלול מבוא אזורי – זהה פונקציונאלית ל-ADR-818A שמונה אזורים – לכל אזור ניתן לחבר 25 גלאים אזוריים מספק 24Vdc לגלאי קרן ומאפשר לבצע בהם השב (reset) קו התקשורת מבודד גלוונית מאספקת 24Vdc לשטח שמונה כתובות – ניתן להגדיר כארבע כתובות באמצעות מגשרים (ג'מפרים)

27.2.2020 ADR-712 מכלול מבוא אזורי

מכלול מבוא אזורי – זהה פונקציונאלית ל-ADR-812A שני אזורים – לכל אזור ניתן לחבר 25 גלאים אזוריים מספק 24Vdc לגלאי קרן ומאפשר לבצע בהם השב (reset) קו התקשורת מבודד גלוונית מאספקת 24Vdc לשטח שתי כתובות – ניתן להגדיר ככתובת אחת באמצעות מגשרים (ג'מפרים)

29.10.2019 חייגן TDM-500IN

היחיד בארץ עם אישור מכון התקנים ומשרד התקשורת ! החייגן מיועד לעבוד עם כל סוגי הרכזות, כתובתיות ואזוריות כאחד החייגן תומך ועומד בכל הדרישות בהוראות מכ"ר 550, ומאפשר חיבור ותפעול למתקנים בדרגת סיכון 1 או 2. לחייגן מגוון תכונות המקלות על המתקין ומאפשרות תכנות מספרי טלפון והקלטת הודעות על גבי המעגל ללא כלים נוספים. הגדרת […]

22.10.2019 TCS 7030 תוכנה קונפיגורציה למתקין

תוכנת TCS-7030 הינה תוכנה המיועדת לאפשר גישה נוחה ואינטראקטיבית למשתמשי המחשב לצורך תכנות רכזות גילוי וכיבוי האש מסדרות 3000 ו-7000. באמצעות התוכנה ניתן לתכנת בצורה ידידותית אביזרים, מטריצות וכיבויים. פונקציות נוספות בתוכנה הן 2 אשפי תכנות חדשים למערך תכנות פנל ניהול העשן וטלפון הכבאים. טלפייר תכננה 2 אשפי תכנות חדשים למבנה בו דרוש טלפון כבאים […]

29.8.2018 כרטיסי תקשורת

מכלול תקשורת לחיבור בין רכזות LON-7000 כרטיס התקשורת 7000-LON מאפשר חיבור של עד 32 רכזות 7000-ADR ברשת בשיטת PEER TO PEER כך שישנה שליטה מלאה על המתקן מכל רכזת. ניתן לבצע את חיבור הרשת במספר טופולוגיות: bus, star, ring, mixed. חיבור ברשת הרכזות אפשרי מלבד כבלי נחושת גם ע"י סיב אופטי למרחקים של עד 25 […]

12.8.2018 SEE תוכנת שליטה ובקרת אש

See מבית טלפייר הינה תוכנת Desktop המציגה תמונת מצב בזמן אמת על אירועי אש, תקלות והתראות ברכזת גילוי האש והגלאים הפרוסים במבנה. See מתממשקת לכל רכזות טלפייר והיא מיועדת לעמדת השומר, חדרי בקרה, חמ"לים, מוקדים, עמדות שליטה ובקרה ועוד. See מציגה בצורה ויזואלית מפה של כל המתקנים ומיקומם, במסך אחד וברבדים שונים, החל מחתך מבנה, […]

12.8.2018 מגנט לדלת

לטלפייר מגוון דגמים של מגנטים אוחזי דלת אש המיועדים להתקנה על גבי הקיר או על פני הרצפה ואשר מתאימים לסוגים שונים של דלתות חירום. המגנט לדלת מתחבר ע"י זוג גידים מכרטיס כתובתי 741-ADR אשר בזמן אירוע אש נפתח מגע יבש ובכך מנטרל את המגנוט של הדלת כדי שהדלת תוכל להיסגר וליצור הפרדת אש בין השטח […]

12.8.2018 נורות סימון

נורות הסימון TFL-1N ו-TFL-1AN מתוצרת טלפייר מאפשרות אינדיקציה משנית לגלאי עשן כאשר התקנת הגלאים מבוצעת במקומות נסתרים מהעין כגון בחדרים סגורים או מעל תקרות אקוסטיות. מנורת הסימון מופעלת ישירות מהגלאי ללא צורך במקורות מתח חיצוניים. נורות סימון מדגמי TFL-1N ו-TFL-1AN ניתנות לחיבור לגלאי בודד או לקבוצת גלאים. כאשר הן מופעלות מהבהבות הנורות את שני הלדים […]

12.8.2018 לוח משנה – RM 7000

לוח המשנה מדגם RM-7000 מאפשר תצוגת מצבי מערכת, (תקין, אזעקות ותקלות) וביצוע השתקת צופרים והשב על ידי אנשים מורשים ובעלי קוד גישה. כמו כן ניתן לבצע בקרה ופיקוח של רכזות מדגמי ADR-7000, SAVER-7000, ו-GUARD-7 ממקומות מרוחקים ומעמדות מפתח כגון חדר קצין הביטחון, חדר מנהל האחזקה, וכו'. הלוח כולל תצוגת  LCD גרפי, לוח מקשים, וזמזם פנימי.  […]

לחצן TPB-800ASY

12.8.2018 לחצן להפעלת כיבוי אש

TPB-800ASY לחצן זה מיועד להפעלה ידנית של מיכלי הכיבוי במבנה. במקומות ציבוריים בהם יש חשש להפעלה בשוגג, יש להתקין מגן מתאים אשר יתריע בפני הלוחץ.

12.8.2018 חייגן סלולרי TDM-500ICN

החייגן היחיד מסוגו המאושר על ידי מכון התקנים ומשרד התקשורת! חייגן המאפשר עבודה בשלושה אופני עבודה : קווי, סלולרי ומשולב תמיכה מובנית במתקנים בעלי רמת סיכון 1 ורמת סיכון 2 תואם לכלל מערכות המתח הנמוך לרבות גילוי אש, אזעקה, ביטחון ובקרה נותן מענה במקרה של העדר תשתית קו טלפון יתירות גבוהה למתקנים קריטיים תוכנת החייגן […]

מה ניתן עוד למצא באתר שלנו?