ADR-SAVER

רכזת גילוי אש כתובתית אנלוגית מסדרת 3000 - שליטה של עד 100 התקנים לרכזת בודדת

הורד ספרות טכנית קובץ REVIT הורד ברושור
ADR-3000 רכזת גילוי אש
 • מיוצר בישראל
 • מכון התקנים בישראל
 • תו תקן ירוק

המערכת החכמה לבניין החכם

המערכת מבקרת ומפעילה התקני מבוא כתובתיים כגון: גלאי עשן, גלאי חום, גלאים משולבים, גלאי גז, לחצני אזעקת אש ומפסקי זרימה.

כמו-כן מבקרת ומפעילה התקני התרעה כדוגמת: צופרים, נצנצים ומנורות סימון, מיכלי כיבוי אוטומטיים וחייגנים.

המערכת מיועדת להתקנה במבנים קטנים עד בינוניים

מאפייני המוצר


תקינה
 • עומדת בתקן הישראלי ת.י. 1220
 • עומדת בתקן האמריקאי UL-864
 • עומדת בתקן האירופאי EN-54

נתונים טכניים
 • שליטה של על 100 התקני מבוא ומוצא בלולאה אחת
 • לא ניתנת להרחבה
 • צריכת הזרם ממוצא 24V_A ברוגע או באזעקה עולה על 0.5A
 • סך צריכת הזרם ממוצאי 24V_B ברוגע או באזעקה עולה על 0.5A

בקרה מתקדמת
 • לכל התקן מוצא ניתן להגדיר הפעלות מותנות במגוון אפשרויות
 • הרכזת מבקרת ומפעילה התקני התרעה כגון: צופרים, נצנצים ומנורות סימון, מיכלי כיבוי אוטומטיים וחייגנים
 • ביצוע תיקוני היסט
 • בקרה ושליטה מלאה על התקנים ובכללם אזעקה, תקלה, רגישות, התרעת ניקוי גלאים וכו'
 • מגוון ממשקי תקשורת