רכזות אזוריות

גלאי להבה

כיבוי באבקה- אירוסול

כיבוי בגז FM-200

מערכת ניהול עשן

מערכות כריזה ורמקולים