רכזות אזוריות

כיבוי באבקה- אירוסול

כיבוי בגז FM-200