TCS-7312 תוכנת שליטה ובקרה

תוכנת שליטה ובקרה. חיווי ויזואלי. תצוגה גרפית אינטראקטיבית.

הורד ספרות טכנית קובץ REVIT
  • מיוצר בישראל

TCS-7312 הינה תוכנת שליטה ובקרה שפותחה בטלפייר אשר עונה על הצורך של תצוגה גרפית

אינטראקטיבית עבור מערכות גילוי וכיבוי אש.

התוכנה תומכת בכל רכזות טלפייר, הן רכזות כתוביות והן אזוריות.

ישנן מספר תצורות מערכת לתוכנה, האחת STAND ALONE, כלומר מחשב בודד אחד אשר מקבל את כל האינדיקציות מכל רכזות גילוי האש הפזורות במתחם. התצורה השנייה, CLIENT\SERVER, כלומר מספר רכזות גילוי וכיבוי אש המחוברות ע"י רשת IP/TCP לעמדת שליטה אחת. כלומר, עמדת השרת אחראית על התקשורת עם הרכזות והפצתה לעמדות הלקוח שם תוצג בצורתה הגרפית. דרך עמדת הלקוח יש אפשרות לבצע השתקה, נטרול ואיפוס בלבד.

התוכנה נותנת חיווי ויזואלי רב שכבתי מבוסס על תכנון המערכת בצורת עץ היררכי של מתחם בגודל כלשהו. עץ המערכת יכול להכיל עד 6 רמות של תצוגה. כלומר, תצוגה פנורמית כללית של מתחם המבנים, תצוגה של המבנה הספציפי, תצוגה של האגף הנבחר, תצוגה של הקומה בתוך האגף, תצוגה של חדר ספציפי בתוך הקומה ועד להתקן הבודד בתוך החדר.

במערכת קיימות 2 רמות תפעול שונות: האחת, ברמת המפעיל והשניה ברמת המתכנן. המפעיל יכול בין היתר, לנווט בין מסכים ברמות התצוגה השונות, לבצע פעולות ספציפיות כגון השב, השתק ונטרול. המתכנן יכול בין היתר, לערוך, לתכנן ולתכנת את מערך התצוגה הויזואלית בצורה המיטבית עבור המבנה המבוקש.

התוכנה מתאימה להתקנה במקומות בהם נדרש מערך רכזות מרובה, מחובר ברשת, אשר מאפשר שליטה על קמפוסים, מבנים ומתקנים מרוחקים.