חייגן סלולרי TDM-500ICN

חייגן סלולרי מתקדם הנותן מענה גם במקרה של העדר קו טלפון- הגנה כפולה!

הורד ברושור קובץ REVIT הורד ספרות טכנית
TDM-500I
 • מיוצר בישראל
 • מכון התקנים בישראל

היחיד בארץ עם אישור מכון והתקנים ומשרד התקשורת !

החייגן מיועד לעבוד עם כל סוגי הרכזות, כתובתיות ואזוריות כאחד. לחייגן מגוון תכונות המקלות על המתקין ומאפשרות תכנות מספרי טלפון והקלטת הודעות על גבי המעגל ללא כלים נוספים.
החייגן תומך ועומד בכל הדרישות בהוראות מכ"ר 550.

נקודות טכניות:

תכנות מספרי טלפון והקלטת הודעות על גבי המעגל ללא כלים נוספים

תכנות מספרי טלפון והודעות לשני אירועים A, ו-B

תכנות עד 10 מספרי טלפון לכל ערוץ אירועים

עד 15 ספרות לכל מספר טלפון

תצוגה ספרתית למספרי הטלפון וסימני בקרה לפעולות התכנות וההפעלה

ממסר עקיפה לשימוש בקו טלפון רגיל ללא הפרעה למנוי

חיוג בשיטת טונים ((DTMF

בקרת קו טלפון, כולל חווי על גבי החייגן וברכזת אליה הוא מחובר

בקרת קווי כניסת אירועים המחוברים לחייגן מרכזת גילוי האש ופריצה

אבטחת תכנות והקלטה על ידי סיסמא

תכנות השהיה לחיוג דרך מרכזיות פנים

הפעלה ובחירת אירוע ניתנים לתכנות: הפעלה ברמת מתח

אפשרויות הוספה, עריכה, הצגה, ומחיקת רשימת טלפונים

הקלטה והשמעה באופן אוטומטי לשתי הודעות: הודעה לאירוע המופעל ממבוא A; והודעה לאירוע המופעל ממבוא B

חיווי תקלות בעזרת הפעלת מוצא (CNT) Open Collector

השתקת זמזם במקרה תקלת קו טלפון

הפעלת ארועים מכניסה A או B ברמת מתח חיובי או שלילי (ראה סעיף ‏3.1)

אפשרות לבחור נתיבי חיוג (סלולארי בלבד; קו בזק בלבד; או שניהם)

אבטחת SIM Card באמצעות PIN

החייגן מיועד להתקנה במגוון מבנים

מאפייני המוצר


עיצוב מודרני
 • גוף פלסטי נקי

פונקציונליות מירבית
 • דגם המספק מענה למערכות גילוי אש
 • דגם המספק מענה למערכות פריצה
 • דגם העובד על בסיס סלולרי ללא צורך בקו טלפון

בקרה מתקדמת
 • תכנות עד 10 מספרי טלפון לכל ערוץ אירועים
 • מאפשר שימוש בקו טלפון ללא צורך בקו ייעודי
 • בעת תקלה בקו הטלפון, יודיע לרכזת
 • תכנות השהיה לחיוג דרך מרכזיות פנים
 • אבטחת SIM Card באמצעות PIN