TDM-500I
 • מיוצר בישראל
 • מכון התקנים בישראל

חייגן TDM-500IN

חייגן קוי חדש מבית טלפייר המאפשר תכנות וביצוע בדיקות באמצעות תוכנה ייעודית

היחיד בארץ עם אישור מכון התקנים ומשרד התקשורת !

החייגן מיועד לעבוד עם כל סוגי הרכזות, כתובתיות ואזוריות כאחד

החייגן תומך ועומד בכל הדרישות בהוראות מכ"ר 550, ומאפשר חיבור ותפעול למתקנים בדרגת סיכון 1 או 2.

לחייגן מגוון תכונות המקלות על המתקין ומאפשרות תכנות מספרי טלפון והקלטת הודעות על גבי המעגל ללא כלים נוספים.

הגדרת החייגן, הקלטה ובדיקות ניתנים לביצוע באמצעות תוכנה ייעודית DIALER SETUP.

הכנסת ועריכת נתונים בצורה קלה ומהירה

מצב בדיקה המאפשר חיוג או שמיעת ההודעה המוקלטת בטלפון של הטכנאי מבלי להטריד את המנוי הרגיל, מכבי אש, בעל הנכס או מכבי אש

 

 

 

החייגן מיועד להתקנה במגוון מבנים

מכללות ואוניברסיטאות

בתי חולים

בניינים רבי קומות

בתי מלון

שדות תעופה

בסיסים צבאיים

אצטדיונים

מרכזים לוגיסטיים

מוזיאונים

מפעלים

עיצוב מודרני

 • גוף פלסטי נקי

פונקציונליות מירבית

 • דגם המספק מענה למערכות גילוי אש
 • דגם המספק מענה למערכות פריצה
 • תכנות מספרי טלפון והקלטת הודעות על גבי המעגל ללא כלים נוספים
 • תכנות מספרי טלפון והודעות לשני אירועים
 • תצוגה ספרתית למספרי הטלפון וסימני בקרה לפעולות התכנות וההפעלה

בקרה מתקדמת

 • תכנות עד 10 מספרי טלפון לכל ערוץ אירועים
 • מאפשר שימוש בקו טלפון ללא צורך בקו ייעודי
 • תקלה בקו הטלפון תוצג בחייגן וברכזת
 • חיבורים מבוקרים בין החייגן לרכזת