19.1.2021 TCS 7030 תוכנה קונפיגורציה למתקין

תוכנת TCS-7030 הינה תוכנה המיועדת לאפשר גישה נוחה ואינטראקטיבית למשתמשי המחשב לצורך תכנות רכזות גילוי וכיבוי האש מסדרות 3000 ו-7000. באמצעות התוכנה ניתן לתכנת בצורה ידידותית אביזרים, מטריצות וכיבויים. פונקציות נוספות בתוכנה הן 2 אשפי תכנות חדשים למערך תכנות פנל ניהול העשן וטלפון הכבאים. טלפייר תכננה 2 אשפי תכנות חדשים למבנה בו דרוש טלפון כבאים […]

12.8.2018 SEE תוכנת שליטה ובקרת אש

See מבית טלפייר הינה תוכנת Desktop המציגה תמונת מצב בזמן אמת על אירועי אש, תקלות והתראות ברכזת גילוי האש והגלאים הפרוסים במבנה. See מתממשקת לכל רכזות טלפייר והיא מיועדת לעמדת השומר, חדרי בקרה, חמ"לים, מוקדים, עמדות שליטה ובקרה ועוד. See מציגה בצורה ויזואלית מפה של כל המתקנים ומיקומם, במסך אחד וברבדים שונים, החל מחתך מבנה, […]