24.2.2021 BCF-10033 (EVS-6400) 250W

• מגבר הספק 250W באיכות גבוהה עם מוצא של 100V • כוללת אפשרות ל-6 הודעות חירום מוקלטות מראש בעברית, אזעקה ופינוי לרבות צלילי אזעקה תקניים (צבע אדום, רעידת אדמה או טרו וכו'). • קיימת אפשרות להודעת פינוי כללית אוטומטית או סלקטיבית, לפי אזורים. • אופציה לכריזת הודעת חירום ב LIVE באמצעות מנהל האירוע, תוך שימוש […]

10.2.2021 BCF-10035 (EVS-1300) 40W

• מגבר הספק 40W באיכות גבוהה עם מוצא של 100V • כוללת אפשרות לשתי הודעות חירום מוקלטות מראש בעברית, אזעקה ופינוי לרבות צלילי אזעקה תקניים (צבע אדום, רעידת אדמה או טרו וכו'). • קיימת אפשרות להודעת פינוי כללית אוטומטית או סלקטיבית, לפי אזורים. • אופציה לכריזת הודעת חירום ב LIVE באמצעות מנהל האירוע, תוך שימוש […]

10.2.2020 מגבר עזר
TFVB-80

יחידת ה-TFVB-80 הינה מגבר עזר (בוסטר – מגבר הספק) המאפשר את הגדלת ההספק למערכות כריזת החרום מבית טלפייר. המגבר מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ותואם לדרישות UL 864 ו-NFPA 72. המגבר ניתן לחיבור בקלות לדגמי מערכות הכריזה TFVX ו-TFVE-300. הגדלת הספק מערכת הכריזה ללא הגבלה- ניתן לשרשור(לרבות בהתקנות קיימות). מבנה אופטימלי במקום המאפשר פיזור מגברים […]

9.9.2018 TFVE-300 חברת PROEL

מערכת הכריזה TFVE-300 של טלפייר הינה מערכת כריזה משולבת ומודולארית בהספק של W300 הכוללת הודעות חירום בעברית, צלילי התרעה תקניים ואפשרות לשלב גם מוזיקת רקע ושעון צלצולים. ה- TFVE-300 הינה מערכת מונוליטית משולבת, המובנית במארז יחיד ומכילה יחידות של מערכת כריזה קולית, ספק כוח וסוללות גיבוי. המערכת מסוגלת להשמיע הודעות אזעקה ופינוי מוקלטות השמורות בכרטיס […]

12.8.2018 TFVX חברת EVAX

TFVX הינה סדרת מערכות כריזת חירום ופינוי המשולבות במערכות גילוי האש מתוצרת טלפייר.  המערכות מאפשרות כריזת חירום כללית או כריזת חירום סלקטיבית, לפי אזורים אשר מתבצעת אוטומטית בעת אזעקת אש או ע"י מנהל אירוע האש באמצעות מיקרופונים הנמצאים על גבי המערכת או המחוברים באופן מרוחק. מערכות ה- TFVX הינן מערכות All in one הכוללות את […]