12.8.2018 TSC-7000

המערכת מאפשרת ללוחמי האש התמצאות מקסימלית בעזרת תצוגת מפה סינופטית משולבת לדים שניתנת להתאמה ביחס לכל פרויקט מערכת ניהול העשן הינה אמצעי חשוב לבטיחות ומיגון מבנים בכלל ובנייני מגורים בפרט מפני סכנת השריפות לחצו כאן לצפיה בסרטוני הדרכה