TLS-T1004

13.9.2020 TLS-T1004- רמקול תקרה 3 אינץ'

1004 TLS-T הינו רמקול תקרתי "3 (שקוע) להתקנה פנימית אשר מתאים לקווי רמקולים הפועלים במתחים של VL70 או VL100. הרמקול מתחבר לכל מערכות הכריזה הרגילות והן לכתובתיות ומתאים למערכות עם בקרת קווי רמקולים מכל הסוגים (DC/AC). הרמקול מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי. הרמקול מתאים להתקנה במשרדים ומגורים ובכל מבנה אחר.

TPB-AKSA

10.9.2020 מפסק נטרול למניעת הפעלת כיבוי TPB-AKSA

-המפסק מותאם לרכזות הכתובתיות והאזוריות -עומד בדרישות תקן 1597, NFPA-2001 -מאושר מכון התקנים הישראלי -הפעלת נטרול באמצעות מפתח -הפעלת הנטרול דרך המפסק תגרום להופעת אירוע פיקוח ברכזת -יש להתקינו ליד מיכלי הכיבוי בגז -פעולת RESET לא תבטל פעולת הניתוק דרך המפסק

TFS-4460
Tfs-4484

9.9.2020 צופר נצנץ חיצוני מוגן מים TFS-4484W

✓ עוצמת שמע גבוהה עם שתי דרגות עוצמה. ✓ מאפשר הפעלה משותפת של צופר-נצנץ (אין אפשרות להפעלה נפרדת של אחד מהשניים). ✓ זוג הדקים נפרד להזנה והמשך קו, ולבחירת סוג הטון המושמע. ✓ מוגן מפני אבק ומים בהתקנה חיצונית IP65. ✓ מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי, וכן לפי תקינה אירופאית

TFS-GEC3W

9.9.2020 צופר נצנץ לעוצמה מתכווננת UL TFS-GEC3W

צופר נצנץ משולב המשמש להתרעה במערכת גילוי אש, גילוי גז ומערכות ביטחון אחרות. הצופר נועד להתקנה פנימית או חיצונית באמצעות אביזר נוסף וניתן להפעלה בעוצמות אור, סוגי צלילים ועוצמת צליל.

TFS-324
TFS-214S

9.9.2020 TFS-214S צופר נצנץ פנימי

לטלפייר מגוון רחב של צופרים חלקם משולבי נצנץ בעל פיקודים נפרדים לצופר ולנצנץ. הצופרים נבדקו וקיבלו אישור התאמה לתקינה הישראלית. בין הדגמים המובילים ניתן למצוא בין היתר, את: צופר הנצנץ מדגמי TFS-214/214S משמש כצופר/נצנץ לאזעקה במערכת גילוי אש, גילוי גז ומערכות ביטחון אחרות. הצופר נועד להתקנה פנימית וניתן להפעלה באופני עבודה/סוגי צלילים על פי הטבלה […]

TFS-314

9.9.2020 TFS-314 צופר נצנץ פנימי

צופר הנצנץ מדגם 314-TFS משמש כצופר/נצנץ הינו צופר אזעקה משולב עם נצנץ בעל פיקודים נפרדים לצופר ולנצנץ המשמש לאזעקה במערכת גילוי אש, גילוי גז ומערכות ביטחון אחרות. הצופר נועד להתקנה פנימית – עוצמת הצופר מותאמת הן להתקנה באזור מגורים, והן לאזור שאינו מגורים. הצופר פועל במתח עבודה 24 וולט זרם ישר. עצמת הצליל ניתנת לבחירה […]