TFL-1N1AN
  • Standart EN-54
  • מכון התקנים בישראל

נורות סימון

חיווי ויזואלי למיקום הגלאי אשר יתריע בעת אירוע אש

נורות הסימון TFL-1N ו-TFL-1AN מתוצרת טלפייר מאפשרות אינדיקציה משנית לגלאי עשן כאשר התקנת הגלאים מבוצעת במקומות נסתרים מהעין כגון בחדרים סגורים או מעל תקרות אקוסטיות.

מנורת הסימון מופעלת ישירות מהגלאי ללא צורך במקורות מתח חיצוניים.

נורות סימון מדגמי TFL-1N ו-TFL-1AN ניתנות לחיבור לגלאי בודד או לקבוצת גלאים. כאשר הן מופעלות מהבהבות הנורות את שני הלדים שלהן בזה אחר זה בקצב של כ-1.3 הבהובים לשנייה ומסמנות גלאי שהופעל.

נורות הסימון תוכננו בזרם נמוך במיוחד כדי שלא להעמיס את קווי ה-IDC או SLC.

נורות הסימון קיימות בשני דגמים:

·  TFL-1N לגלאים קונבנציונאליים

·  TFL-1AN לגלאים אנלוגיים ממוענים

נורות הסימון מתאימות להתקנה במגוון רחב של מבנים

מכללות ואוניברסיטאות

בתי חולים

בניינים רבי קומות

בתי מלון

שדות תעופה

בסיסים צבאיים

ק

מרכזים לוגיסטיים

מוזיאונים

מפעלים