אישורי תקינה

רכזות גילוי וכיבוי אש
גלאים
מודולים ואביזרים
כיבויים
מערכות משתלבות

רכזות אנלוגיות

רכזות אזוריות

תו תקן לגלאי TFO-480A

תו תקן לגלאי TFO-480A

גלאי עשן כתובתי TFO-480A

גלאי עשן כתובתי TFO-480A

TDM-500ICN- חייגן סלולרי

TDM-500ICN- חייגן סלולרי

TDM-500ICN תעודת חייגן סלולרי

TDM-500ICN תעודת חייגן סלולרי

TPB-ASKA מפסק נטרול למניעת הפעלת כיבוי

TPB-ASKA מפסק נטרול למניעת הפעלת כיבוי

TPB-ASKA מפסק נטרול למניעת הפעלת כיבוי

TPB-ASKA מפסק נטרול למניעת הפעלת כיבוי

כיבוי באירוסול FIRE PRO

כיבוי באירוסול FIRE PRO