יש לך
TELEFIRE?
מגיע לך +ALERTO

שליטה ובקרה בכף היד

למה +ALERTO?

קבלת התראות על אירועי אש
ואירועי תחזוקה, 24/7 לנייד

השתקת צופרים וזמזמים, נטרול התקנים
ואיפוס מערכת מכל מקום ובכל עת

ייעול עבודת הטכנאי
וקיצור משך הביקורות