Icon

מערכות פתוחות לגילוי וכיבוי אש

23/5/2018

מערכות פתוחות

מערכת סגורה אאוט- מערכת פתוחה אין

מערכות לגילוי ולכיבוי אש העומדות בתקנים הישראליים והבינלאומיים הן חובה בכל בית עסק ובניין מגורים. בעוד עלות רכישת והתקנת המערכות היא קריטריון מובן מאליו שנבדק בדרך כלל על ידי הקבלן בשלב הבנייה, ישנו קריטריון נוסף שיש להכיר מבעוד מועד, קריטריון שיכול לחסוך בעיות בעתיד, הוצאת כספים רבים ומיותרים ולהקנות שקט נפשי לצרכנים הסופיים – אלו שיעבדו בבית העסק או יגורו בבניין. האם המערכת פתוחה או סגורה?

מהי מערכת פתוחה

מערכת פתוחה היא מערכת שכל מתקין ומתחזק מורשה (ע"י היצרן ועל ידי מכון התקנים) יכול לבדוק אותה, לטפל בה ולהחליף לה חלקים. מערכת סגורה היא מערכת שאך ורק חברה אחת (או מספר חברות מאוד מצומצם) יכולה להעניק לה שירות, כך שהלקוח הסופי תלוי באותה חברה לכל אורך חיי המערכת ב- "חתונה קתולית" – לפעמים מבלי שהוא מודע לכך מראש.

ההבדל בין שני הסוגים יוצר פערי מחירים משמעותיים בשלב התחזוקה כבר בשנים הראשונות. בשל תחרות בין חברות תחזוקה למערכות פתוחות (ישנן כמה מאות בארץ) – מחירי השירות זולים למערכת אלו בפער ענק של מאות אחוזים. לשם השוואה תחזוקה שנתית לבניין בן 20 קומות במערכת פתוחה יכולה לעלות כ-5,000 ₪ למערכת פתוחה, ובמערכת סגורה המחיר יכול להאמיר לכדי 15,000 ₪ ואף יותר. פער נוסף בין השתיים יתבטא בעלויות החלפים, שם ההבדל בין עלות חלק במערכות פתוחות לבין אותו החלק במערכות סגורות יכולה להגיע לפי 3 ויותר. כלומר, גם מערכת שנרכשה במחיר זול יותר, עלולה להפוך ליקרה יותר כבר בשנה השנייה בשל עלויות בדיקה, טיפול וחלפים.

מערכת סגורה מהווה חתונה קתולית

בנוסף לפערי העלויות הגבוהים, ישנו אלמנט נוסף שרצוי לקחת בחשבון, והוא התלות הבלתי נסבלת בחברת אחזקה אחת אל מול החופש לבחור בין חברות מתחזקות רבות וכמובן לעבור ביניהן בכל עת בהתאם לצורך ולכדאיות הכלכלית. מערכת פתוחה תאפשר לבחור את הטכנאי הזמין והמשתלם יותר, כזה שנותן שירות מקצועי , הוגן ואדיב, בעוד שמערכת סגורה תחייב ליצור קשר עם חברה מתחזקת אחת, ולהמתין לטכנאי מטעמה. במידה שמסיבה כלשהי החברה המתחזקת לא זמינה למתן שירות או מחליטה להעלות מחירים – הלקוח שבוי ללא אלטרנטיבות למתן התחזוקה.

היזהרו מחיקויים

בשנים האחרונות המודעות לנושא מערכות גילוי וכיבוי אש פתוחות עלתה, ובהתאם הדרישה אליהן מהלקוח הסופי. עם זאת, בשביל להשאר רלוונטיים, חלק מיבואני המערכות הסגורות החלו לשווק עצמם כמערכות פתוחות, בטענה שיש מספר חברות מצומצם שמורשה לתחזק את המערכות שלהם (ולא רק חברה אחת). חשוב לשים לב, מערכות פתוחות הן מערכות שמספר רב של חברות תחזוקה מורשות ע"י מכון התקנים לתחזק אותן.

טלפייר, החברה הגדולה בישראל בענף גילוי וכיבוי האש, הינה יצרן ישראלי "כחול לבן" של מערכות גילוי וכיבוי אש פתוחות. מודל העבודה והאסטרטגיה של החברה היא לא לאפשר מצב בו הלקוח הסופי כבול ושבוי.

לאורך השנים טלפייר הסמיכה וממשיכה להסמיך חברות התקנה ותחזוקה רבות (ישנם מעל 100 מתקינים מורשים בפריסה ארצית שמספקים התקנה, תחזוקה, שירות וחלפים למערכות טלפייר).

מה עוד מעניין באתר שלנו?