Icon

מערכות גילוי אש בבנייני מגורים

20/9/2018

לחדר המדרגות דאגתם, ומה לגבי מערכת גילוי האש בבניין?

לחדר המדרגות דאגתם, ומה לגבי מערכת גילוי האש בבניין?

עם בניין גדול – באה אחריות גדולה. כל מי שגר בבניין דירות יודע שחדר המדרגות לא מנקה את עצמו, הנורות לא מחליפות זו את זו ואיש המעליות לא מגיע לביקור ללא הזמנה. איכות החיים שבניינים אלו מאפשרים דורשת תחזוקה מתמדת, ולכן ועדי דירות רבים מעסיקים חברות ניהול ואחזקה אשר מספקות שירותים כמו נקיון חדרי המדרגות, טיפול בנורות, גינון, תחזוקת מעליות ועוד.

מתי הייתה הפעם האחרונה בדקתם את מערכת גילוי האש בבניין?

אך בעוד העניינים האסתטיים בבניינים רבים מוקפד ומטופל, תשתיות שאינן נראות לעין לא תמיד מוכרות לדיירים, ועל כן במקרים רבים דווקא מערכות קריטיות אינן נבדקות ומטופלות באופן סדיר. כשמערכות אלו אינן פועלות כשורה אנו מגלים תמיד בזמן הכי לא נוח, ולעיתים – כשכבר מאוחר מידי. מתי פעם אחרונה בדקתם את מערכת גילוי האש בבניין?

בשנים האחרונות, הרגולציה בישראל מחייבת את רוב בנייני המגורים שנבנים להתקין מערכות מתקדמות לגילוי וכיבוי אש. מערכות אלו מתכוננות ומותקנות בהתאם לתקן הישראלי ותקנים בינלאומיים שונים, ומטרתן היא זיהוי מוקדם של שריפה, התרעה ופעולה כבר בשלבים ראשוניים, כשעוד ניתן לטפל ולמזער את הנזק הפוטנציאלי הגדול. מערכת תקינה יכולה להציל חיי אדם וכמובן למנוע נזק כספי כבד.
כאמור, המערכות מותקנות בבנייני מגורים ע"י הקבלן ועל פי דרישת החוק והתקן הישראלי לפני שנמסר המפתח לדיירים. עם זאת, מרגע מסירת המפתח, הקבלן יוצא מהתמונה והאחריות עוברת לדיירים באופן בלעדי. בשלב זה לרוב ניתן להבחין כי מה שרחוק מהעין – רחוק מהלב, ורחוק עוד יותר מהכיס. במערכות גילוי וכיבוי האש אנו מעדיפים שלא להיתקל ביום יום, ועל כן במקרים רבים המערכות נשכחות ולא מטופלות. במקרים חמורים מכך, מערכות אלו אף מנותקות, מה שמעמיד את הבניין כולו ואת דייריו חשופים לסכנה עצומה.
אסור לטעות, זוהי אחריותם של הדיירים ושל ועד הבית לדאוג לתקינות מערכות גילוי וכיבוי האש ובין השאר לוודא כי מתבצעת בדיקה תקופתית של מערכות חשובות אלו. עלויות תחזוקת המערכות קטנות ביחס להוצאות אחרות בתחזוקת הבניין, אך חשיבותן לא תסולא בפז.

מודעות ואחריות לנושא עשויה להציל חיים.

מה עוד מעניין באתר שלנו?