אישורי תקינה

רכזות גילוי וכיבוי אש
גלאים
מודולים ואביזרים
כיבויים
מערכות משתלבות

רכזות אנלוגיות

רכזות אזוריות

TDM-500ICN- חייגן סלולרי

TDM-500ICN- חייגן סלולרי

כיבוי באירוסול FIRE PRO

כיבוי באירוסול FIRE PRO