Image

הזמנה להרצאת דלויט

סדרת מערכות 7000

Image

נשארים בבית עם טלפייר

סדרת מערכות 7000

Image
Image
Image
Image

מערכות פתוחות

20.9.2018 חמישה אמצעי בטיחות שחובה לשמור בכל בניין

האחריות בנושא בטיחות האש בבניין אמנם מצויה בידי הועד, אך במקרים רבים היא נופלת בין הכיסאות: בין אם הועד מנומנם או שמועסקת חברת ניהול חיצונית, במקרים רבים בדיקות בטיחות תקופתיות לא נערכות, מערכות מיגון אינן מתפקדות מה שהופך תקלות פשוטות למפגעים מסכני חיים. הנה כמה בדיקות פשוטות שיבטיחו לכם שקט נפשי.

Image

מערכות פתוחות

20.9.2018 תמצית התקן הישראלי

בלוג זה יסקור את הנקודות החשובות על פי התקינה הישראלית להתקנה בטוחה של מערכות גילוי וכיבוי אש

מה ניתן עוד למצא באתר שלנו?